Kleurenpunctuur

Kleurenpunctuur combineert de kennis over de werking van licht en kleur met de leer van de meridianen en acupunctuurpunten uit de traditionele Chinese Geneeskunde.

Meridianen zijn energiekanalen die door het lichaam lopen.Is een kanaal”verstopt”,dan is er dus stagnatie.
Een meridiaansysteem is als een wegennet,waarlangs de qi zich voortbeweegt.
Er zijn 12 hoofdmeridianen die genoemd zijn naar de organen waar ze doorheen lopen.
Als er stagnatiie van qi is, krijgen de organen te weinig energie en daar kunnen we last van krijgen.
De yoga heeft oefeningen om die qi weer in beweging te brengen.

ACUPUNCTUURPUNTEN
Dit zijn punten die als stations zijn te beschouwen, en die op de meridianen liggen.
Wanneer de qi in deze punten stagneert of zelfs stopt met bewegen,kunnen deze punten worden gestimuleerd zodat de energie weer verder kan stromen.
Er zijn zeker 600 acupunten te herkennen.

Er zijn verschillende manieren om deze punten weer te stimuleren:
1. Massage
2. Pulseren en andere technieken
3. Kleuracupunctuur

Daarnaast gebruik ik in de les Kleur visualisaties en kleur meditaties.
Daarnaast is er ook de chakra en de aura kleurentherapie